VÕ THUẬT & M NHẠC V-UP

Võ thuật và Âm nhạc mang lại cho trẻ em yếu thế nguồn sức mạnh về thể chất và tinh thần, từ đó nâng cao hiệu quả học tập rèn luyện. Thông qua dự án V-UP, Quỹ VTEN cũng muốn mang lại sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa thể thao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và tạo sân chơi lành mạnh cho các em.

Với mô hình vì cộng đồng, V-UP đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tình nguyện viên giảng dạy cũng như phụ huynh tại các điểm dạy. Dù vậy, đại dịch Covid-19 và tình hình suy thoái kinh tế đã khiến dự án phải tạm ngưng trong thời gian dài. Đến nay, dự án V-up đang gây quỹ để tái mở lại điểm dạy cũ và thêm các điểm dạy mới. Những nỗ lực gây quỹ của VTEN cùng với hảo tâm của Mạnh thường quân sẽ đóng vai trò quyết định đến mức độ phát triển của dự án V-up trong thời gian tới.