TÀI TRỢ QUỸ

Để triển khai các dự án thành công và bền vững, Quỹ VTEN không thể thiếu sự hỗ trợ của các cá nhân tổ chức hảo tâm. Chúng tôi trân trọng mọi tài trợ về hiện kim, hiện vật, nguồn lực và cam kết sử dụng hiệu quả, báo cáo minh bạch định kỳ.

Quỹ VTEN dùng toàn bộ nguồn lực được hỗ trợ để dạy học miễn phí cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn và phát triển các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng. Hiện nay, hoạt động chủ đạo của Quỹ Vten là mở các lớp miễn phí dạy Tiếng Anh, Bơi an toàn, Võ, Âm nhạc và chương trình Học bổng.

Rất vui lòng được trao đổi thêm với quý Mạnh thường quân về các chương trình tài trợ.