HỌC BỔNG V-SCHOLARSHIP

Hàng năm, vẫn có nhiều trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn nên không được đến trường hoặc phải bỏ học giữa chừng. Khi việc học khép lại, tương lai của các em dường như cũng đã khép lại. Quỹ VTEN đang triển khai các hoạt động gây quỹ và kêu gọi các cá nhân tổ chức cùng chung tay nâng bước các em trên hành trình tới trường. Mọi nguồn lực ủng hộ sẽ được trao đến các em có hoàn cảnh xứng đáng, để các em không mất đi tương lai, để các em trưởng thành và có thể giúp đỡ lại cho những em hoàn cảnh khó khăn tương tự. Giúp đỡ các em học tập rèn luyện hôm nay cũng chính là giúp xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.