BƠI AN TOÀN V-SWIM

Mỗi năm, đuối nước cướp đi mạng sống của hơn 2.000 trẻ em Việt Nam. Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ 2 gây tử vong cho trẻ em Việt Nam, cứ 4 trẻ tử vong thì có 1 em do đuối nước. Tỉ lệ trẻ đuối nước Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 thế giới và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Quỹ VTEN đã dạy bơi miễn phí cho trẻ em ngay từ những ngày đầu hoạt động. Tuy vậy, với nguồn kinh phí hạn hẹp, mỗi năm cũng chỉ dạy được cho hơn vài trăm em biết bơi. Dự án V-swim được triển khai với mong muốn kết nối được nhiều nhà tài trợ để thúc đẩy phát triển chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em. Cùng với quy trình và kinh nghiệm tối ưu hóa nguồn lực của Quỹ VTEN, dự án mong muốn sẽ được triển khai tại nhiều địa phương với mục tiêu mỗi năm có thêm 3 điểm dạy và 1000 em biết bơi tại mỗi điểm dạy.